Bilder aus 2015

Dankeschön-Bilder zum Buch Sir A.D.1~1
Sir A.D. erscheint am 16.01.2015
Dankeschön-Bilder zum Buch Sir A.D.2~1
Sir A.D. erscheint am 16.01.2015
Dankeschön-Bilder zum Buch Sir A.D.1~1
Sir A.D. erscheint am 16.01.2015
IMG_7938-1~1
Lesung am 04.04.2015 in der DRK KaufBar
IMG_7947-5~1
Lesung am 04.04.2015 in der DRK KaufBar
IMG_7950-8~1
Lesung am 04.04.2015 in der DRK KaufBar
IMG_7953-11~1
Lesung am 04.04.2015 in der DRK KaufBar
IMG_7955-13~1
Lesung am 04.04.2015 in der DRK KaufBar
Lesung am 31.10.2015 in der DRK KaufBar
Lesung am 31.10.2015 in der DRK KaufBar
Lesung am 31.10.2015 in der DRK KaufBar
Late Night Show am 06.11.2015 in Köln
Late Night Show am 06.11.2015 in Köln
Late Night Show am 06.11.2015 in Köln
Lesung am 15.011.2015 in WerkSchauraum
Lesung am 15.011.2015 in WerkSchauraum
Lesung am 15.011.2015 in WerkSchauraum
Lesung am 15.011.2015 in WerkSchauraum
Lesung am 15.011.2015 in WerkSchauraum